Центробежни вентилатори

Центробежни вентилатори

Информация

Захранват вентилационните канали в бетона с въздух със своите специални ъглови витла и мощен двигател. В зависимост от размера на силоза могат да се използват един или повече центробежни вентилатори.