Измитащ шнек

Измитащ шнек

Информация

Пълното разтоварване на продукта на дъното на силозите се извършва с помощта на разтоварващия шнек или транспортьори. Тракторен тип, диаметърът на шнековата спирала от 203mm-406mm,капацитет от 20t/h-200t/h.