Пасарелни пътеки

Пасарелни пътеки

Информация

Осигуряват достъп до точки като покрив на силоза и връзка с кула, които са над земята за периодичен контрол и поддръжка в съоръжения за съхранение на зърно.