Експедиционни силози

Експедиционни силози

Информация

Силози с конична основа и се използват за улесняване на процеса на товарене на камиони и железопътни вагони. Диаметрите варират между 4,57 m до 6,90 m, докато капацитетът на силозите варира от 33,29 m3 до 263,70 m3. В силозите за товарене на камиони Ağaçlı листовете на каросерията и покрива имат поцинковано покритие 600 g/m2 и като стандарт се използват болтове и крепежни елементи Geoment 500 A PLUS,