За нас

„МонтажАгро Търговище“ EООД – е насочена към проектиране, доставка и монтаж на силози и силозно оборудване. В основата на нашата дейност е заложено личното отношение, дългосрочно партньорство и предоставянето на комплексни услуги.

Монтаж Агро ЕООД

Ние сме компания, която държи на традициите, на йерархията и колективните постижения, а това са предпоставки за дълъг фирмен живот и устойчиво развитие.

Мисия на фирмата

В основата на нашата дейност е заложено личното отношение, дългосрочно партньорство и предоставянето на комплексни услуги.

Политиката по качеството

Качеството е изведено на предна
линия в дейността на компанията. Нашите клиенти получават продукти
с качество, консултантско съдействие, реализация и съдействие, след
реализация, решение на възникнали аварии.

Политика за партньорства

Следвайки политиката на постоянно
високо качество, спазване на сроковете на доставка, както и коректните
взаимоотношения, компанията има за партньори търговци от повече от
15 години,в етапите на развитие се учим от постиженията на наши
партньори и колеги.

Политика по иновациите

Независимо от консервативния характер
на продуктите ни, ние се стремим да въведем продукти, които се
различават от така наречените „стандартни“ продукти.
Тук може да се отбележим термоконтрол и
климатизация, зърнопочистване, аспирация, зърносушене на зърно в нови и
вече съществуващи силози и складови стопанства.

Партньори

Търговски марки –в партньорство работим за България с:

Фирма Agacli silo Производител на силози и механизация на силозини стопнства.

Фирма AGL Industries Производител на земеделска техника.

Фирма Balci Makina Прозводител на оборудване за фуражни цехове и кухни.

Фирма Poleks Dry Производил на зърносушилни.

Фирма ITG Производител на системи за термоконтрол и климатизация.