Платформа за силози за пълнене на камиони

Платформа за силози за пълнене на камиони

Информация

Те са високоякостни стоманени конструкции, които улесняват товаренето на складирани или готови за изпращане продукти на камиони, ремаркета и подобни превозни средства и позволяват лесно пълнене чрез извършване на поток от продукти към земята. По време на фазата на проектиране се прилагат най-подходящите решения чрез щателно позициониране и измерване.