Силози с плоско дъно

Силози с плоско дъно

Информация

Размери от 4 m3 до 33.450 m3 според нуждите. Осигурява ефективна устойчивост срещу корозия с 600gr/m2 поцинковани стоманени листове. В точките на свързване се използват болтове Geoment 500 A Plus с качество 10.9 . В зависимост от подходящия фактор на климата и земетресенията за всеки проект, проектите на силози се контролират щателно чрез извършване на статични изчисления. Проектиране на плътност при статични изчисления (52 Ibr / cu.ft) – взема се 830 кг/м3. Покривът на силоза се произвежда 30º склон.