Верижни транспортьори

Верижни транспортьори

Информация

Верижните транспортьори осигуряват икономично транспортиране на зърно хоризонтално и наклонено между 0,32 m3/час (0,25 тона/час) и 1615 m3/час (1245 тона/час), без да повредят продукта.