Зърносушилни

Зърносушилни

Информация

Оборудвани с много функции за безопасност като:

Разширена слеф-диагностична проверка

Сензор за пълнене

Система за откриване на пламък

Безопасност на въздушния превключвател

Безопасност на изгарянето

Моторни претоварвания

Бутони за аварийно спиране